Obavijesti

Obavijesti u vezi Moodle sustava

DiscussionStarted byRepliesLast post
Imamo prva tri kolegija u otvorenom pristupu! 0 Ivica Petrinić
Fri, 20 Mar 2020, 10:44 AM
Čitajte e-mail (@unipu.hr) 0 Ivica Petrinić
Sun, 15 Mar 2020, 1:07 PM
Obavijest studentima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli o online održavanju nastave 0 Ivica Petrinić
Sat, 14 Mar 2020, 11:29 PM
Studenti prve godine - obavezno se prijavite na intranet! 0 Ivica Petrinić
Thu, 10 Oct 2019, 6:14 PM
Automatska izrada e-kolegija prema podacima iz ISVU-a je dovršena 0 Ivica Petrinić
Wed, 9 Oct 2019, 8:46 AM
Kreiranje e-kolegija je u tijeku 0 Ivica Petrinić
Thu, 3 Oct 2019, 10:43 AM
U tijeku je testiranje nove instalacije sustava 0 Ivica Petrinić
Thu, 3 Oct 2019, 9:51 AM