Obavijesti

Studenti prve godine - obavezno se prijavite na studentski intranet!

Studenti prve godine - obavezno se prijavite na studentski intranet!

napisao/la Dominik Tomislav Vladić -
Broj odgovora: 0

Da bi dobili pristup sustavu za e-učenje studente koji do sada nisu nikada koristili sustav za e-učenje UNIPU-a molimo da se prvo prijave na studentski intranet:

Nekoliko sati kasnije, a najkasnije sljedećeg jutra, moći ćete pristupiti i e-učenju!

Napomena: Studenti vide samo kolegije na koje su ih nastavnici upisali. Dakle, ako netko od studenata (nakon prijave na sustav e-učenje) na svojem popisu e-kolegija ne vidi pojedini kolegij neka se javi predmetnom nastavniku sa zamolbom da se izvrši upis studenata na taj e-kolegij.