Cilj kolegija
Steći razumijevanje osnovnih arhitektura i temeljnih principa rada računalnih sustava.

Ishodi učenja
1.  Navesti osnovne dijelove procesora i računala.
2.  Objasniti princip rada Turingova stroja.
3.  Objasniti značajke von Neumannovog modela.
4.  Razumjeti građe računala na razini logičkih sklopova.
5.  Razumjeti pojednostavljeni model CISC i RISC računala.
6.  Razumjeti kako se procesor povezuje s memorijom i ulazno-izlaznim jedinicama
7.  Objasniti memorijsku hijerarhiju računalnog sustava.