Cilj kolegija
Upoznavanje osnovnih fizikalnih svojstava poluvodiča i poluvodičkih komponenata kao temelj principa rada osnovnih elektroničkih komponenata te sposobnost analize elektroničkih sklopova.

Ishodi učenja
1. Navesti i objasniti osnovna pojave u poluvodičkih materijala te  fizikalna i električka svojstva poluvodičkih PN spojeva
2. Objasniti rad osnovnih poluvodičkih elemenata
3. Odrediti osnovne parametre elektroničkih elemenata
4. Usvojiti metode proračuna pojačala s bipolarnim i unipolarnim tranzistorima željenih karakteristika
5. Objasniti rad osnovnih sklopova s operacijskim pojačalom
6. Opisati utjecaj frekvencije na rad pojačala
7. Opisati učinak povratne veze na rad pojačala.