Za ugodan rad preporučujemo korištenje internet preglednika Mozilla Firefox, koji možete preuzeti na http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/.

  Obavijesti

  Immagine Ivica Petrinić
  Studenti prve godine - obavezno se prijavite na intranet!
  di Ivica Petrinić - Thursday, 10 October 2019, 18:14
   

  Da bi dobili pristup sustavu za e-učenje studente koji do sada nisu nikada koristili sustav za e-učenje UNIPU-a molimo da se prvo prijave na studentski intranet:

  Nekoliko sati kasnije, a najkasnije sljedećeg jutra, moći ćete pristupiti i e-učenju! 

   
  Immagine Ivica Petrinić
  Automatska izrada e-kolegija prema podacima iz ISVU-a je dovršena
  di Ivica Petrinić - Wednesday, 9 October 2019, 08:46
   

  Ukoliko netko od nastavnika primijeti da neki kolegij nedostaje potrebno je provjeriti jesu li podaci u ISVU sustavu ispravni. Naime, kolegij MORA nastavnika imati navedenog kao nositelja ili kao izvođača. Nastavnici mogu na svojem web-profilu vidjeti jesu li im navedeni svi kolegiji, a ako neki ...

  Leggi il resto dell'argomento
  (131 parole)
   
  Immagine Ivica Petrinić
  Kreiranje e-kolegija je u tijeku
  di Ivica Petrinić - Thursday, 3 October 2019, 10:43
   

  Poštovani, e-kolegiji se upravo izrađuju, a prema podacima u ISVU sustavu. Molimo za vaše strpljenje ukoliko neki kolegij trenutno nedostaje.

   
  Immagine Ivica Petrinić
  U tijeku je testiranje nove instalacije sustava
  di Ivica Petrinić - Thursday, 3 October 2019, 09:51
   

  Početkom svake akademske godine sustav za e-učenje se arhivira pa kolegije prošlih akademskih godina možete pronaći na:

  U tijeku je testiranje Moodle instalacije za ak. god. 2019./2020.

  Nastavnici će sljedećih dana studente upisati na e-kolegije koji se izvode u tekućoj akademskoj godini te time omogućiti pristup sustavu.