Za ugodan rad preporučujemo korištenje internet preglednika Mozilla Firefox, koji možete preuzeti na http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/.


  Obavijesti

  Studenti prve godine - obavezno se prijavite na studentski intranet!

  napisao/la Ivica Petrinić -

  Da bi dobili pristup sustavu za e-učenje studente koji do sada nisu nikada koristili sustav za e-učenje UNIPU-a molimo da se prvo prijave na studentski intranet:

  Nekoliko sati kasnije, a najkasnije sljedećeg jutra, moći ćete pristupiti i e-učenju! 


  Automatska izrada e-kolegija prema podacima iz ISVU-a je dovršena

  napisao/la Ivica Petrinić -

  Ukoliko netko od nastavnika primijeti da neki kolegij nedostaje potrebno je provjeriti jesu li podaci u ISVU sustavu ispravni. Naime, kolegij MORA nastavnika imati navedenog kao nositelja ili kao izvođača. Nastavnici mogu na svojem web-profilu vidjeti jesu li im navedeni svi kolegiji, a ako neki kolegij nedostaje HITNO je potrebno javiti Uredu za studente i obrazovne programe (referada) da nastavnika navedu kao nositelja/izvođača. Tek tada će se kolegij, na osobnom web-profilu nastavnika, pojaviti na popisu kolegija, a na sustavu za e-učenje nastavnik će biti upisan s potrebnim dozvolama.

  Studenti vide samo kolegije na koje su ih nastavnici upisali. Dakle, ako netko od studenata (nakon prijave na sustav e-učenje) na svojem popisu e-kolegija ne vidi pojedini kolegij neka se javi nastavniku sa zamolbom da se izvrši upis studenata na taj e-kolegij.


  U tijeku je testiranje nove instalacije sustava

  napisao/la Ivica Petrinić -

  Početkom svake akademske godine sustav za e-učenje se arhivira pa kolegije prošlih akademskih godina možete pronaći na:

  U tijeku je testiranje Moodle instalacije za ak. god. 2020./2021.

  Nastavnici će sljedećih dana studente upisati na e-kolegije koji se izvode u tekućoj akademskoj godini te im time omogućiti pristup sustavu.