Obavijesti

Studenti prve godine - obavezno se prijavite na studentski intranet!

by Dominik Tomislav Vladić -

Da bi dobili pristup sustavu za e-učenje studente koji do sada nisu nikada koristili sustav za e-učenje UNIPU-a molimo da se prvo prijave na studentski intranet:

Nekoliko sati kasnije, a najkasnije sljedećeg jutra, moći ćete pristupiti i e-učenju!

Napomena: Studenti vide samo kolegije na koje su ih nastavnici upisali. Dakle, ako netko od studenata (nakon prijave na sustav e-učenje) na svojem popisu e-kolegija ne vidi pojedini kolegij neka se javi predmetnom nastavniku sa zamolbom da se izvrši upis studenata na taj e-kolegij.


Automatska izrada e-kolegija prema podacima iz ISVU-a je dovršena

by Dominik Tomislav Vladić -

Ukoliko netko od nastavnika primijeti da neki e-kolegij nedostaje potrebno je provjeriti jesu li podaci u ISVU sustavu ispravni. Kolegij MORA nastavnika imati navedenog kao nositelja ili kao izvođača. Nastavnici mogu na svojem osobnom web-profilu vidjeti jesu li im navedeni svi kolegiji na kojima rade, a ako neki kolegij nedostaje HITNO je potrebno javiti Uredu za studente i obrazovne programe (referada) da nastavnika uvedu kao nositelja/izvođača. Tek tada će se kolegij, na osobnom web-profilu nastavnika, pojaviti na popisu kolegija, a na sustavu za e-učenje nastavnik će biti upisan s potrebnim dozvolama.

Studenti vide samo kolegije na koje su ih nastavnici upisali. Dakle, ako netko od studenata (nakon prijave na sustav e-učenje) na svojem popisu e-kolegija ne vidi pojedini kolegij neka se javi predmetnom nastavniku sa zamolbom da se izvrši upis studenata na taj e-kolegij.